Werkwijze

Snel, doeltreffend en efficiënt. Om oneigenlijk ziekteverzuim op een effectieve  manier tegen te gaan, heeft de Verzuimcontrole.nu deze drie pijlers centraal gesteld. Cruciaal in deze visie zijn onze uiterst flexibel georganiseerde controleurs met ruime ervaringen in het afleggen van huisbezoeken. 

Zij worden ingezet afhankelijk van de actuele vraag en brengen nog diezelfde dag feitelijke en objectieve verslagen uit aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever het wenst, zal de huisbezoeker in sommige gevallen direct telefonisch zaken aankaarten. Een eventuele samenwerking met de bedrijfsarts is wenselijk om het proces te optimaliseren, ter ondersteuning van de objectieve inschatting van onze controleurs of er wel of geen sprake is van ziekte. Dit overigens zonder medische uitspraken te doen.

Naast de dagelijkse verslagen wordt iedere week een uitgebreide weekrapportage met al het cliëntenverzuim per doelgroep aangeleverd. Hierdoor is direct inzichtelijk of de huisbezoeken het gewenste effect sorteren. Het centraal registratiepunt van Verzuimcontrole.nu en een geautomatiseerde aanlevering dragen tevens bij aan onze snelheid, doeltreffendheid en efficiëntie.