Referenties

,,Effectief verzuim controleren bij personen binnen de Wet Werk en Bijstand (Wwb) gaat normaliter moeizaam. Erg moeizaam. Na eerdere maatschappen op het gebied van verzuimcontrole is de gemeente Eindhoven begin 2013 een samenwerkingsverband gestart met de Verzuimcontrole.nu. De werkwijze van deze verzuimcontroleurs werkt zeer bevredigend. Bovenal omdat zij het verzuimgedrag weten te veranderen met als gevolg dat de verzuimcijfers nu een dalende trend laten zien, ook al op de middellange termijn.”

Aldus Jack van Liesdonk, organisator van verzuimcontroles binnen de gemeente Eindhoven.

,,Om onze beoogde doelen te verwezenlijken, was in mijn optiek frequente en tevens snelle communicatie tussen alle betrokken partijen van cruciaal belang. Een dagelijkse terugkoppeling aan de opdrachtgever is bij de Verzuimcontrole.nu tot mijn genoegen de standaard. Naast een gedegen managementrapportage per kwartaal ontvangt de gemeente Eindhoven ook wekelijks een overzicht van al het cliëntenverzuim,  gespecificeerd per doelgroep.”

,,Te laat aangemelde cliënten komen nog weleens voor in onze ambtelijke systemen, waardoor een verzuimcontrole direct gevaar loopt. Dankzij de hoge mate van flexibiliteit op de dag zelf van de Verzuimcontrole.nu zijn dit soort problemen geheel verdwenen. Naast hun scherpere prijs in vergelijking met gelijksoortige organisaties zorgt een combinatie van het bovenstaande voor een meer dan uitstekende samenwerking.”